CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport due to ion-temperature-gradient-driven magnetic drift modes

Arto Heikkilä (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Jan Weiland (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Physics of Fluids B Vol. 5 (1993), 7, p. 2043-2051.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur