CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction between two partially incoherent soliton stripes

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Lukasz Helczynski-Wolf (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov
Optics Communications (0030-4018). Vol. 281 (2008), p. 3919-3923.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2013-05-03.
CPL Pubid: 71569

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur