CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of DCO+ in the Large Magellanic Cloud

Arto Heikkilä (Onsala Rymdobservatorium) ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium) ; H. Olofsson
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 319 (1997), p. L21-L24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ISM:molecules-Galaxies:abundances-Galaxies:ISM-Magellanic Clouds-Radio lines:galaxies-Radio lines:ISMDenna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71568

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur