CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The C18O/C17O ratio in the Large Magellanic Cloud

Arto Heikkilä (Onsala Rymdobservatorium) ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium) ; H. Olofsson
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 332 (1998), p. 493-502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ISM:abundances-galaxies:abundances-galaxies:evolution-galaxies:ISM-Magellanic CloudsDenna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71567

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur