CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular abundance variations in the Magellanic Clouds

Arto Heikkilä (Onsala Rymdobservatorium) ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium) ; H. Olofsson
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 344 (1999), p. 817-847.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ISM:molecules-galaxies:abundances-galaxies:ISM-galaxies:Magellanic Clouds-radio lines:galaxies-radio lines:ISMDenna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71566

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur