CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular gas conditions in NGC 4945 and the Circinus galaxy

Stephen Curran (Onsala Rymdobservatorium) ; Lars E.B. Johansson (Onsala Rymdobservatorium) ; Per Bergman (Onsala Rymdobservatorium) ; Arto Heikkilä (Onsala Rymdobservatorium) ; Susanne Aalto (Onsala Rymdobservatorium)
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 367 (2001), p. 457-469.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: galaxies:abundances-galaxies:individual:NGC4945, Circinus-galaxies:nuclei-galaxies:Seyfert-galaxies:star-burstDenna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71565

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur