CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SO2 emissions from active volcanoes measured simultaneously by COSPEC and mini-DOAS

J. Barrancos ; J.I. Rosello ; D. Calvo ; E. Padrón ; G. Melián ; P.A. Hernández ; M.M. Millán ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
Pure Applied Geophysics Vol. 165 (2008), p. 115-133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur