CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The nearest X-ray emitting protostellar jet (HH 154) observed with Hubble

R. Bonito ; C.W.M. Fridlund ; F. Favata ; G. Micela ; G. Peres ; A.A. Djupvik ; René Liseau (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy & Astrophysics Vol. 484 (2008), p. 389.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: sshock waves, ISM: Herbig-Haro objects, ISM: Jets and outflows, X.rays: ISMDenna post skapades 2008-06-10.
CPL Pubid: 71560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur