CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stresses in a Cylindrical Wood Particle Undergoing Devolatilization in a Hot Bubbling Fluidized Bed

M Sreekanth ; BVSSS Prasad ; A.K. Kolar ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energy & Fuels Vol. 22 (2008), 3, p. 1549-1559.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-09. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 71559

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur