CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The study of evolved stars with ALMA

Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Proceedings of "Science with the Atacama Large Millimeter Array", eds. R. Bachiller and J. Cernicharo, Madrid, 13-17 Nov. 2006, Springer p. 201-207. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur