CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design for Six Sigma and Lean Product Development: Differences, Similarities and Links

J B Fouquet (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
The Asian Journal of Quality (1598-2688). Vol. 8 (2007), 3, p. 23-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 71519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur