CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prerequisites for using APS in S&OP and MPS processes

Linea Kjellsdotter (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the EurOMA conference 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-09. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 71492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Advanced planning and scheduling systems in manufacturing planning and control processes