CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An order to delivery performance model for delivery scheduling environments

Helena Forslund ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Beyond business logistics/Proceedings of the 20th Nofoma conference 2008 p. 191-206. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-09. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 71491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur