CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A DFIG wind turbine ride-through system. Influence on the energy production

Andreas Petersson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Stefan Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Wind Energy (ISSN 1099-1824). Vol. 8 (2005), 3, p. 251-263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: wind turbines, doubly-fed induction generator, energy production



Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 7147

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Wind Farm Configuration and Energy Efficiency Studies - Series DC versus AC Layouts