CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of sintering in nitrogen gas on the microstructure of a WC-VC-TiC-Co hardmetal

NG Hashe ; Johannes Neethling ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Susanne Norgren ; PR Berndt
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials (0263-4368). Vol. 26 (2008), p. 404-410.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 71422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur