CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creep resistant high boron 9-12% chromium steels for steam power plants

Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Ardeshir Golpayegani (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
New Developments on Metallurgy and Applications of High Strength Steels, Buenos Aires 2008”, (Asociación Argentina de Materiales 2008, CD-ROM only) p. Paper 16. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 71420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur