CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed modeling for large scale wind power installations - a real project case study

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Daniel Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE international conference on electric utility deregulation and restructuring and power technologies (DRPT'08), 6-9 April 2008 p. 46-56. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-03. Senast ändrad 2008-06-03.
CPL Pubid: 71370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur