CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Submillimeter observations of giant molecular clouds in the large magellanic cloud: temperature and density as determined from J=3-2 and J=1-0 transitions of CO

T. Minamidani ; N. Mizuno ; Y. Mizuno ; A. Kawamura ; T. Onishi ; T. Hasegawa ; K. Tatematsu + 11 external authors ; Silvana Nicolic´ (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Arto Heikkilä (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
The Astrophysical Journal, Supplement Series Vol. 175 (2008), p. 485-508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-06-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 71356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur