CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

WLAN MIMO full-system characterization in reverberation chamber

N. Olano ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; K. Ishimiya ; Z. Ying
1st COST2100 Workshop on "MIMO and Cooperative Communications", Trondheim, 3-4 June 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-06-01.
CPL Pubid: 71334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur