CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Efficiency, System Noise Temperature and Sensitivity of Focal Plane Array Receiving Systems

M. V. Ivashina ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; E.E.M Woestenburg ; R. Maaskant ; W.A.van Cappellen
30th ESA Antenna Workshop on Antennas for Earth Observation, Science, Telecommunication and Navigation Space Missions, 27-30 May 2008, ESA/ESTEC Noordwijk (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur