CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical sensors based on liquid crystals for measuring DC fields in air

Andreas Dernfalk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik) ; Sören Richter ; Jörgen Blennow (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
In Proc. of Nordic Insulation Symposium p. 97-104. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 7133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur