CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blockage reduction in thick cylinders by shaping hard cross sections

Morocco ; Eva Rajo-Iglesias ; J.-M. Fernandez ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
META'08 & NATO Advanced Research Workshop on Metamaterials, Plasmonics and related Materials, 7-10 May, 2008, Marrakesh (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur