CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress report on developing Eleven feed for VLBI2010 and SKA frequency bands

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Fifth IVS General Meeting, March 3-6, 2008, St. Petersburg, Russia (VLBI2010) (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur