CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cloaking Since 1988 Using the Original Invisibility Concept Based on Hard Surfaces

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; A. K. Kishk
USNC/URSI National Radio Science Meeting, San Diego (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur