CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Port balance, efficiency and correlation impact evaluation for MIMO compact multiantenna systems

R. Serrano ; S. Capdevila ; Daniel Nyberg (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; J. Romeu ; L. Jofre
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (IEEE AP-S), San Diego (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31. Senast ändrad 2017-11-13.
CPL Pubid: 71324

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur