CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and optimization of multi-port antennas by using circuit simulation and embedded element patterns from full-wave simulation

Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Kristian Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (IEEE AP-S), San Diego (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31. Senast ändrad 2009-01-13.
CPL Pubid: 71322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Embedded Element Patterns in Combination with Circuit Simulations for Multi-Port Antenna Analysis