CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical sensors based on liquid crystals for measuring DC fields in air

Andreas Dernfalk (Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik)
In Proc. of Nordic Insulation Symposium p. 97-104. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 7132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur