CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blockage reduction of rhombic cylinders using meta-surfaces

Eva Rajo-Iglesias ; J.-M. Fernandez ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (IEEE AP-S), San Diego (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur