CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of blockage widths of ideally hard cylinders of different cross-sectional shapes

M.J. Fernández ; Eva Rajo-Iglesias ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; P. Jacobsson ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; M. Sierra-Castañer
2008 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, APSURSI; San Diego, CA; United States; 5 July 2008 through 12 July 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31. Senast ändrad 2017-11-15.
CPL Pubid: 71318

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur