CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of blockage widths of ideally hard cylinders of different cross-sectional shapes

M.J. Fernández ; Eva Rajo-Iglesias ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; P. Jacobsson ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; M. Sierra-Castañer
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (IEEE AP-S), San Diego (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur