CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parametric Characterization of Parabolic Reflector Antennas Fed by Focal Plane Arrays

Malcolm Ng Mou Kehn ; Lotfollah Shafai ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (IEEE AP-S), San Diego (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur