CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Further investigations of fundamental directivity limitations of small antennas with and without ground planes

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; S. R. Best
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (IEEE AP-S), San Diego (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31. Senast ändrad 2017-11-13.
CPL Pubid: 71316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur