CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three Fast Ways of Measuring Receiver Sensitivity in a Reverberation Chamber

Mats Andersson ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
International Workshop on Antenna Technology 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-31.
CPL Pubid: 71313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur