CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of wheel-rail contact force

Hamed Ronasi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Nordiskt järnvägsseminarium 2008, 22-23 maj, edited by Roger Lundén, Anders Ekberg, Elena Kabo, Bengt Åkesson p. 46 (1p abstract). (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-05-27.
CPL Pubid: 71230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur