CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conversion of char in CFB gasifiers

Alberto Gómez Barea ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Martín Campoy
Circulating Fluidized Bed Technology IX Vol. 9 (2008), p. 727-732.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 71226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur