CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient processes in a boiler with circulating fluidized bed

V.A. Munts ; E. Yu. Pavliok ; A.P. Baskakov ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Circulating Fluidized Bed Technology IX Vol. 9 (2008), p. 547-552.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 71225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur