CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The change of the characteristics of particles of natural biomass and pellets during thermochimical conversion in fluidized bed (in Russian)

G.I. Palchonok ; O.S. Rabinovich ; S.V. Chorolskaya ; S.V. Vasilevich ; V.A. Borodulya ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; J.E. Johnsson ; C. Tullin
Tezisi, VI Minsk Internationational Heat and Mass Transfer Forum Vol. 2 (2008), p. 149-151.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-05-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 71223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur