CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arsenic mobilisation in a new well-field for drinking water production along the Red River, Nam Du, Hanoi.

Jenny Norrman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; C. J. Sparrenbom ; M. Berg ; D. D. Nhan ; H. Rosqvist ; G. Jacks ; P.Q. Nhan ; E. Sigvardsson ; D. Baric ; J. Moreskog ; P. Harms-Ringdahl ; N. V. Hoan
Applied Geochemistry (0883-2927.). (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Accepted for publication in a special Issue on Arsenic in groundwater in South-East Asia in Applied GeochemistryDenna post skapades 2008-05-21. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 71131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur