CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Calculus for Type Predicates and Type Coercion

Martin Giese (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
utomated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, Tableaux 2005, Lecture Notes in Computer Science Vol. 3702 (2005), p. 123-137.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 7110

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur