CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Open cell cellular solids: A constitutive equation for hyperelasticity with deformation induced anisotropy

Per Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal of Solids and Structures Vol. 45 (2008), p. 1978-1992.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-05-21.
CPL Pubid: 71090

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur