CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedding Static Analysis into Tableaux and Sequent based Frameworks

Tobias Gedell (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods Vol. 3702 (2005), p. 108-122.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-08-12.
CPL Pubid: 7109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Static Analysis and Deductive Verification of Programs