CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water vapour masers in long-period variable stars. 1. RX Bootis and SV Pegasi

Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; D. Engels ; J. Brand ; L. Baldacci ; C.M. Walmsley
Astronomy & Astrophysics Vol. 482 (2008), p. 831-848.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: masers, stars, AGB and post-AGB, circumstellar matter, individual RX Boo, SV PegDenna post skapades 2008-05-20.
CPL Pubid: 71052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur