CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tidiga skeden: i planering, bygg & förvaltning

Nina Ryd (Institutionen för arkitektur) ; Staffan Carenholm
Stockholm : Sveriges Arkitekter och Byggherrarna, 2008. ISBN: 978-91-975469-7-3.- 81 s.
[Bok]

De tidiga skedena inför och i planeringen av ett bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande för projektets framgång. Många gånger bestäms avgörande förutsättningar för ett projekt innan det ens formerats till ett projekt. De tidiga skedena är både en kreativ process och en systematisk produktbestämningsprocess. Hur dessa tidiga skeden planeras och genomförs, vilka som deltar och hur dessa deltar är viktiga frågor som det forskats och skrivits förhållandevis lite om. Genom denna skrift hoppas vi att vitala frågeställningar kring tidiga skeden fått en bredare belysning. Skriften vänder sig till byggherrar och de olika aktörer i form av planerare, arkitekter, konsulter och entreprenörer, som byggherren behöver involvera i sitt planerings- och utredningsarbete i de allra tidigaste skedena. Skriften vill förmedla kunskap om de tidigaste skedena, men också inspirera till en utveckling av arbetssätt och samverkan i tidiga skeden.

Nyckelord: tidiga skeden, planering, byggherre, arkitektDenna post skapades 2008-05-16. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 70986

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur