CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Time Domain Model for Wheel/Rail Interaction Aiming to Include Non-linear Contact Stiffness and Tangential Friction

Astrid Pieringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Noise and Vibration Mitigation, NNFM 99, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. p. 285-291. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: wheel/rail interaction, contact model, time domain, contact stiffness, frictionDenna post skapades 2008-05-15. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 70977