CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-creation of value in public transportation

Åsa Rönnbäck (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: value creation, quality management, quality management systems, public transportationDenna post skapades 2008-05-15. Senast ändrad 2008-05-23.
CPL Pubid: 70968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Co-creation of Value in Public Transportation - A Quality Management Perspective


Examination

Datum: 2008-06-02
Tid: 10:00
Lokal: Vasa C
Opponent: Markus Fellesson

Ingår i serie

Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology 2008:21