CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Five-day planetary waves as seen by the Odin satellite and the ground-based Kiruna millimeter wave radiometer in January-March 2005

A. Belova ; S. Kirkwood ; U. Raffalski ; G. Kopp ; G. Hochschild ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Canadian Journal of Physics Vol. 86 (2008), p. 459-466.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-05-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 70952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur