CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pressure broadening coefficients of the water vapor lines at 556.936 and 752.033 GHz

T. Seta ; H. Hoshina ; Y. Kasai ; I. Hosako ; C. Otani ; S. Loßow ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Mattias Ekström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer Vol. 109 (2008), 1, p. 144-150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-05-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 70951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur