CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verifiera ergonomin i förväg med simulering

Dan Lämkull (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Verkstäderna (1402-0270). Vol. 104 (2008), 7, p. 14-15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-05-13.
CPL Pubid: 70918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur