CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shear and torsion interaction in prestressed hollow core units

Helén Broo (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Engström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Magazine of Concrete Research Vol. 57 (2005), 9,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: precast prestressed concrete, shear and torsion interaction, shear-torsion capacity, hollow core unit, non-linear finite element analysisDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 7087

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Shear and Torsion in Concrete Structures Non-linear Finte Element Analysis in Design and Assessment