CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of gas phase mixing in packed beds

Simone Frigerio ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Sven Hermansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Combustion and Flame Vol. 153 (2008), p. 137-148.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: grate combustion, fixed bed conversion, packed bed conversion, mixing, fuel conversionDenna post skapades 2008-05-09. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 70813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur