CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Downscaling Optical Biosensing System

Karin Hedsten (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Duncan S. Sutherland ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings of Micro System Workshop 2008 (MSW08) 6-7 Maj, Göteborg, Sweden Vol. MSW08 (2008), p. S2-6.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: localized surface plasmon resonance (LSPR), MEMS, VCSEL, beam steering, protein adsorptionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-05-09. Senast ändrad 2015-09-16.
CPL Pubid: 70802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Bioanalytisk teknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)